Met doktersvoorschrift Inspuitingen
Bij Thuisverpleging Vergauwen weten we dat sommige mensen wat angstig zijn voor het krijgen van een inspuiting. Wij ondersteunen u door het geven van een comforthouding en gerust te stellen zodat u zich ontspannen voelt. Elke inspuiting is anders en wordt met de nodige zorg en hygiëne toegediend. Onze verpleegkundigen nemen de gebruikte naalden terug mee die volgens de wettelijke bepalingen zullen verzameld, opgehaald en vernietigd worden.
Met doktersvoorschrift Compressietherapie
Bij drukbehandeling worden elastische zwachtels gebruikt of steunkousen. Hierbij wordt de bloedsomloop verbeterd.  Het wordt gebruikt bij behandeling van oedemen of vochtophoping, ulcus cruris en spataders. In sommige gevallen is het raadzaam gebruik te maken van korte rek- of lange rekzwachtels en niet aangewezen om steunkousen te dragen. Vraag daarom raad aan uw arts. Indien u wenst, kan u zwachtels bij ons aankopen. Voor steunkousen kan onze bandagist bij u langskomen om deze op te meten, zo bent u gegarandeerd van de juiste maat. In het begin kunnen steunkousen als onaangenaam worden ervaren maar dit is normaal en u zal merken dat uw comfort na enkele dagen zal verhogen. Uw verpleegkundige kan 2x per dag langskomen voor het aan- en uitdoen van uw zwachtels of steunkousen. Indien u dat wenst, kan de verpleegkundige gebruikmaken van een aan- en uittrekhulp om uw steunkousen vlot en pijnloos aan- en uit te doen.
Met doktersvoorschrift Blaassondes
Er kunnen verschillende oorzaken aan de basis liggen dat uw blaas onvoldoende of niet leegemaakt kan worden. Dit noemt urineretentie en zorgt voor een hoger risico op urineweginfecties. In dit geval wordt er beslist de blaas door middel van sondage leeg te maken. Er zijn verschillende soorten blaassondages. Uw arts beslist en kan u raad geven welke de meest aangewezen is. Uw verpleegkundige kent deze verschillende sondages. Ook indien u een suprapubische sonde hebt, kunnen wij deze voor u vervangen. Wij kunnen u voorzien van urinezakken en indien u een blijvende urinesonde nodig hebt, zorgen wij voor een volledige terugbetaling van uw urinezakken. Onze bandagist brengt deze gratis bij u aan huis. Voor meer informatie kan u ons bellen op het centraal nummer of richten tot uw verpleegkundige.
Met doktersvoorschrift Oncologische zorgen
Indien uw specialist een poortkatheter heeft geplaatst om geneesmiddelen toe te dienen, is het van belang dat deze nadien goed wordt opgevolgd. Onze verpleegkundigen zijn vertrouwd met dit systeem, bijgevolg kunnen wij deze spoelen en aanprikken. Indien aangekoppeld aan een elastomeerpomp, kunnen onze verpleegkundigen de pomp verwijderen als deze leeg is. Het is de bedoeling dat het ziekenhuis hierbij een afsluitbaar zakje meegeeft waarin de elastomeerpomp na verwijdering kan gestoken worden voor correcte verwerking. Wij werken met alle oncologische netwerken uit de verschillende ziekenhuizen samen.
Zonder doktersvoorschrift Hygiënische zorgen
Samen met u bekijken we wat uw noden zijn omtrent hygiënische zorg.   Thuisverpleging Vergauwen kan u helpen bij een douche, bad of toilet aan de lavabo. U beslist de frequentie van de bezoeken gaande van enkele malen per week tot meermaals per dag (bij meer zorgbehoevende mensen) Voor hygiënische zorgen hebt u geen voorschrift of toestemming nodig van een arts.
Met doktersvoorschrift Wondzorgen
Onze verpleegkundigen worden continu bijgeschoold om uw wondzorgen volgens de laatste nieuwe richtlijnen uit te voeren. We denken met u mee en zoeken samen naar het meest geschikte verband, aangepast aan uw dagactiviteiten. Ons team heeft verschillende referentieverpleegkundigen wondzorg.
Met doktersvoorschrift Sondevoeding en TPN
Sondevoeding kan via intraveneuze weg of rechtsreeks in de darm of maag door middel van een sonde worden toegediend. TPN-voeding (totale parenterale nutritie) is sondevoeding via intraveneuze weg, uw voedingsstoffen worden dan rechtsreeks in de bloedbaan gebracht. Het is belangrijk dat dit in de meest hygiënische omstandigheden gebeurt. De sondevoeding wordt via een dial-a-flow manueel of via een pomp automatisch toegediend. Thuisverpleging Vergauwen werkt samen met de firma Remedus om u te voorzien van het nodige materiaal en communiceert dagelijks met de nodige instanties.
Met doktersvoorschrift Medicatietoezicht en toediening
Het is niet altijd even duidelijk welke medicatie wanneer moet ingenomen worden. Toch is het belangrijk dat dit op een correcte manier gebeurt. Wij helpen u hierin door uitleg te geven over de medicatie en het wekelijks klaarzetten in een medicatiebox. Als dit gecombineerd wordt met andere dagelijkse zorgen, houden we dit samen in het oog. Indien u een behandeling volgt bij een psychiater, kunnen we dagelijks hiervoor langskomen.
Met doktersvoorschrift Diabetesopvolging
Diabetes is een stofwisselingsaandoening waarbij uw lichaam een te hoog suikergehalte heeft en geen of te weinig insuline aanmaakt. Insuline is het hormoon dat aangemaakt wordt om dit suikergehalte in het bloed te regelen. Voor uw insulinetoediening kunnen we op verschillende tijdstippen bij u langskomen. Het is belangrijk dat dit stipt wordt gegeven. De verpleegkundige zal er dan ook alles aan doen om dit zo goed mogelijk op te volgen. Hou er wel rekening mee dat er een klein tijdsverschil kan zijn gezien uw verpleegkundige dagelijks op de baan is. Wij meten uw glycaemie en houden dit bij in uw dossier. Verder staan wij in rechtstreeks contact met uw behandelende arts zodat deze uw behandeling kan aanpassen wanneer dit nodig is. Voor schoolgaande kinderen, komen wij langs op de school en bij u thuis. Wij hebben hiervoor een nauwe samenwerking met het UZA.
Met doktersvoorschrift Palliatieve zorgen
Wanneer u aan een ongeneeslijke aandoening lijdt die negatief evolueert, hebt u recht op palliatieve zorgen. Deze zorgen verhogen uw levenskwaliteit in de laatste fase van het leven. Thuisverpleging Vergauwen helpt u graag door 24u/24u permanentie te voorzien. Een verpleegkundige kan overdag of 's nachts meermaals bij u langskomen. Indien u een medicatiepomp met spuitaandrijver hebt, wordt uw medicatie over 24u toegediend. De verpleegkundige zal dagelijks bij u naar geestelijke en lichamelijke ongemakken informeren en indien nodig contact opnemen met uw arts en de palliatieve hulpverlening om een aanpassing in de dosis te doen. Wij houden hierbij rekening met uw wensen en streven naar comfort en wij hebben hiervoor een goede samenwerking met Coda en Palliatieve Hulpverlening Antwerpen.
Met doktersvoorschrift Peritoneale dialyse
Wanneer uw nieren niet voldoende functioneren, wordt uw nierfunctie overgenomen op een kunstmatige manier. Dit kan op verschillende manieren. Indien u in aanmerking komt voor peritoneale dialyse, worden uw nieren dagelijks via een dialysetoestel gespoeld. De dienst nefrologie kan u dit aanleren maar ons team kan u hierin ook begeleiden zolang dit nodig is. Wij werken voor deze handelingen samen met de verschillende ziekenhuizen in groot Antwerpen.
Met doktersvoorschrift Bloedafnames en labo-onderzoeken
Als er een labo-aanvraag aanwezig is, die u kan bekomen bij uw arts, kan u bij ons terecht voor een bloedonderzoek of staalafname. U kan een afspraak maken en bij ons langskomen of de verpleegkundige komt bij u langs aan huis. De verpleegkundige brengt uw stalen onmiddelijk naar het labo of zij komen de stalen op 3 vaste tijdstippen ophalen in onze verpleegpost. U kan steeds een kopie verkrijgen van het resultaat indien gewenst. Doorgaans zijn de resultaten de dag na afname gekend. U hoeft niets aan de verpleegkundige te betalen, u krijgt een factuur rechtstreeks van het labo.

Vragen?

Wat is de kostprijs?
Wij werken via derbetalersregeling. Wij rekenen uw zorg af met uw mutualiteit. Indien zorgen niet terugbetaalbaar zijn, wordt u voor de aanvang van de zorg hiervan op de hoogte gebracht.
Hoe vraag ik verpleging aan?
U kan ons telefonisch of via mail altijd bereiken. Indien nodig, komen we dezelfde dag nog bij u langs.
Moet ik zelf iets voorzien?
Als we de eerste keer bij u langskomen, vragen we 2 kleefzegels van uw mutualiteit en het voorschrift van de arts indien aanwezig. Voor het verder verloop van uw verzorging, kan u bespreken met de verpleging wat er nodig is om uw zorg correct uit te voeren. De verpleegkundige voorziet zelf in steriel materiaal zoals spuiten, naalden, wondzorgsets, enz..

Bel ons en wij komen, indien nodig, vandaag nog bij u langs!

03 334 57 33